Monday, June 7, 2010

auld lang syne亲爱的米坊读者,

谢谢您对米坊的支持, 一路走来谢谢您的陪伴..
坊主决定不会更新米坊的营业执照了..
喜欢米坊的读者们, 对不起要让您失望了..
未来的日子.. 我们依然会在爱米的天地重聚..

trust mi.. take care..

with love,
immas